Passion 4 Web
Image default
Dienstverlening

De werkbonnapp van Informapp

Door gebruik te maken van een informapp kunt u als Nederlands bedrijf goedkoper en doeltreffender werken. U kunt door gebruik te maken van de app de productiestroom van uw goederen in het bedrijf gemakkelijk controleren die worden uitgevoerd en ook de producten die worden ingevoerd. U kunt een informapp laten maken waarin al uw wensen worden verwerkt. Ook uw voorraad bijhouden door middel van de app is mogelijk. Alles is in principe mogelijk, alleen hoe meer wensen u heeft voor de informapp, hoe hoger de kosten voor het maken van de app worden.

Uw informapp laten maken

U kunt een app laten maken die voor u het een en ander vastlegt. Dat kan bijvoorbeeld een order zijn, maar ook een werkbon of een levering van een product. Om een informapp te laten maken, kunt u contact opnemen met informapp.nl. U kunt aangeven hoe u uw app wilt hebben. Informapp.nl zal zowel meerdere mogelijkheden aanbieden aan zowel de voorkant als achterkant. Belangrijke data kan worden opgehaald uit bijvoorbeeld Google-sheets of Exel.

Het gebruik van de werkbonnapp

Het is nog niet zo lang geleden dat werknemers, die erop uitgestuurd werden om reparaties bij klanten uit te voeren daar een werkbon voor in moesten vullen. Deze gegevens werden daarbij op een papieren formulier ingevuld. Doordat de werkgevers allemaal een verschillend handschrift hebben, waarvan de een nog slechter leesbaar is dan die van een ander, werden er vaak fouten gemaakt.

De digitale werkbonnapp

Tegenwoordig worden de werkgevers er met een tablet op uitgestuurd om reparaties bij klanten uit te voeren. Wanneer de reparatie dan voltooid is, wordt de digitale werkbonnapp ingevuld en direct doorgestuurd. Omdat er geen onleesbare bonnen meer zijn, worden er bijna geen fouten meer gemaakt. Ook kunnen er foto’s van de verrichte werkzaamheden gemaakt worden en ook worden doorgestuurd. Deze methode van werken is veel economischer. Door informapp.nl kunnen deze digitale werkbonnen worden gemaakt.

https://www.informapp.nl/