Passion 4 Web
Image default
Gezondheid

Een veilige plek voor een abortus

Herenweg 211 tot en met 215 in Heemstede is het adres van Beahuis & Bloemenhovekliniek. Deze abortuskliniek werd in 1971 opgericht en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot specialist als het om zwangerschapsafbrekingen gaat. Meisjes en vrouwen kunnen er terecht voor een abortuspil of abortusbehandeling. De artsen en verpleegkundigen geven daarnaast regelmatig voorlichting over anticonceptie.

In tegenstelling tot sommige andere landen heeft Nederland abortus bij wet geregeld. Aan bepaalde ziekenhuizen en klinieken is een officiële vergunning gegeven om zwangerschapsafbrekingen te mogen uitvoeren. In de wet staat dat een abortus in het tweede en derde trimester is toegestaan, oftewel tot 22 weken zwangerschap.

Wil je niet dat familie, je huisarts, je verzekeringsmaatschappij of anderen geïnformeerd worden over de abortus? Dan zal dat niet gebeuren. Op jouw verzoek kan de behandeling anoniem verlopen. Ten aanzien van deze anonimiteit moeten we volledigheidshalve een aanvulling geven. Meisjes die 15 jaar of jonger zijn, moeten toestemming krijgen van hun ouders voor een abortus. Als je in een ‘gewoon’ ziekenhuis een abortus ondergaat, krijgt de verzekeraar automatisch bericht, maar bij Bloemenhove dus niet.

Abortuskliniek Bloemenhove is aangesloten bij de NVZ: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Deze organisatie behartigt de belangen van ziekenhuizen en andere instellingen die medische zorg leveren. Als branchevereniging van de zorg in ons land heeft de NVZ als doel “alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die onze leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.” Zo staat vermeld op de website van de NVZ. In de Bloemenhove kliniek wordt de Zorgbrede Governancecode nageleefd. Daarin staan allerlei regels op het gebied van goed bestuur, toezicht en maatschappelijke verantwoording.

Heb je nog vragen over Bloemenhove? Wellicht staan ze in de FAQ op de website. Zo niet, dan kun je zelf telefonisch contact zoeken: 023-5289890. Mails kunnen verzonden worden naar info @ bloemenhove .nl. Een persoonlijk gesprek is mogelijk, daarvoor kun je telefonisch een afspraak maken.

https://www.bloemenhove.nl/nl/home