Passion 4 Web
Image default
Bedrijven

Een verzuimbegeleider voor jouw onderneming

Verzuim kan een lastig onderwerp zijn binnen de organisatie. Daarom kan het inhuren van verzuimbegeleiding uitkomst bieden. Door middel van verzuimbegeleiding kan er worden gekeken wat jouw leuk of minder leuk vinden van het werk, hoe ze in contact staan met de rest van de collega’s en kan er worden gekeken waar de knelpunten eventueel liggen. Door dit alles in kaart te brengen van alle medewerkers kan er een analyse worden opgesteld. Hieruit komen de meest voorkomende pijnpunten die hierna kunnen worden aangepakt. Op die manier kan verzuim worden verminderd of in de toekomst worden voorkomen.

Verzuimbegeleiding voorkomt verzuim op de werkvloer Het is erg belangrijk dat je medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Ze zijn er immers meerdere dagen per week. Plezier is de werkvloer draagt bij aan de productiviteit en de betrokkenheid van de medewerkers. Wanneer iemand zich niet op zijn plek voelt of niet gehoord voelt, kan het zijn dat er verzuim ontstaat. Het kan een grote stap zijn voor medewerkers om dit direct aan te kaarten bij een leidinggevende en daarom is verzuimbegeleiding een veilige tussenstap waar de medewerkers zich gehoord voelen en kunnen aangeven wat er verbeterd kan worden voor een fijnere werksfeer. Dit voorkomt verzuim en het zorgt ervoor dat iedereen weer met plezier naar het werk gaat.

Diverse trainingen en workshops Door middel van een vijf stappenplan, een verzuim analyse en eventuele workshops kan het verzuim naar beneden worden gebracht of zelfs worden voorkomen. Hierin staat de werkbeleving en het werkvermogen bovenaan. Door workshops te geven aan leidinggevende kan de communicatie tussen leidinggevende en de collega’s worden verbeterd wanneer dit nodig is. Ook zijn er diverse trainingen en workshops voor collega’s die verzuim helpen voorkomen of verminderen.

Verzuimbegeleiding op maat Niet elke onderneming is hetzelfde en niet elke medewerker is hetzelfde. Daarom is begeleiding op maat erg belangrijk. Door de aanpak keer op keer aan te passen kan er worden gekeken wat jouw organisatie en medewerkers nodig hebben. Kan de relatie tussen de collega’s beter? Of misschien is de communicatie tussen collega’s en leidinggevende wat stroef. Er wordt gekeken of de problemen binnen de organisatie of tussen de collega’s opgelost kan worden om er zo voor te zorgen dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Dit voorkomt verzuim op den duur wat ook weer kosten bespaard. Daarnaast wil je de productiviteit hooghouden binnen de organisatie en dat lukt het beste met medewerkers die betrokken zijn.