Passion 4 Web
Image default
Onderwijs

Verschillende soorten kinderopvang

Bij een kinderopvang worden kinderen opgevangen. Er bestaan verschillende soorten kinderopvang. Zo heb je kinderdagverblijf, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en nog veel meer. Lees alle informatie hierover in deze blog.

Kinderdagverblijf

Bij een kinderdagverblijf verblijven kinderen van 0 tot 4 jaar. Een kinderdagverblijf wordt ook wel een crèche genoemd. Bij een crèche denken ze aan de kwaliteit van de opvang door niet te veel kinderen in 1 groep op te vangen. Er verblijven maximaal 16 kinderen tegelijkertijd. Er bestaan horizontale en verticale groepen bij een kinderdagverblijf. Bij horizontale groepen verblijven kinderen die dezelfde leeftijd hebben. Bij verticale groepen verblijven kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. De peuteropvang is gericht op de ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Peuters ontdekken de wereld door te spelen. Door te spelen met andere kinderen leren ze verschillende vaardigheden. Zo leren ze rekening houden met andere kinderen. Als een kind niet naar een kinderdagverblijf gaat, is de peuteropvang wellicht een goed alternatief om je kinderen klaar te stomen voor de basisschool.

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is gericht om ontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 6 jaar te stimuleren. Kinderen leren terwijl ze spelen aan de hand van een speciaal ontwikkeld programma. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar kunnen dit programma volgen bij de dagopvang of peuteropvang. Vanaf 4 jaar worden dit programma gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool.

Tussen schoolse opvang

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen kinderen verblijven bij de tussen schoolse opvang. Dit is een opvang tijdens de lunchpauze van school. In de meeste gevallen kunnen de kinderen verblijven op school met hulp van ouders die op de kinderen letten. Scholen kunnen er ook voor kiezen op deze opvang uit te besteden aan een kinderopvangorganisatie.

Naschoolse opvang

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar is er naschoolse opvang ter beschikking. Deze opvang is beschikbaar na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. Kinderen kunnen hier werken aan schoolwerk en spelen met andere kinderen. Meestal wordt naschoolse opvang gebruikt als ouders werken zijn. Dan hoeven zij geen oppas te regelen en kunnen de kinderen vanuit school mee naar de naschoolse opvang.

https://www.dakkindercentra.nl/locaties/den-haag/