Passion 4 Web
Image default
Zakelijk

Waarom zijn belastingtarieven en belastingadministratie van belang?

Om economische groei en ontwikkeling te bevorderen hebben regeringen duurzame financieringsbronnen nodig voor sociale programma’s en overheidsinvesteringen. Programma’s voor gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en andere diensten zijn belangrijk om het gemeenschappelijke doel van een welvarende, goed functionerende en ordelijke samenleving te bereiken. En daarvoor is het nodig dat regeringen inkomsten genereren. Belastingen betalen niet alleen voor publieke goederen en diensten, maar zijn ook een belangrijk onderdeel van het sociale contract tussen de burgers en de economie. De wijze waarop belastingen worden geheven en uitgegeven kan bepalend zijn voor de legitimiteit van een regering. Door regeringen ter verantwoording te roepen, wordt een doeltreffend beheer van belastinginkomsten aangemoedigd en, meer in het algemeen, een goed beheer van de overheidsfinanciën.

Alle regeringen hebben inkomsten nodig, maar de uitdaging bestaat erin niet alleen de hoogte van de belastingtarieven, maar ook de belastinggrondslag zorgvuldig te kiezen. Regeringen moeten ook een belastingnalevingssysteem ontwerpen dat belastingbetalers niet ontmoedigt om deel te nemen.

Waarom zijn belastingtarieven belangrijk?

De hoogte van de belastingkosten voor bedrijven is van belang voor investeringen en groei. Waar de belastingen hoog zijn, zijn bedrijven meer geneigd om uit de formele sector te stappen. Uit een studie blijkt dat hogere belastingtarieven gepaard gaan met minder formele bedrijven en lagere particuliere investeringen. Een verhoging van het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting met 10 procentpunt gaat gepaard met een daling van de verhouding tussen investeringen en BBP met maximaal 2 procentpunten en een daling van het aantal startende bedrijven met ongeveer 1 procentpunt. Uit onderzoek naar de investeringsbeslissingen van multinationale ondernemingen blijkt dat een verhoging van het wettelijke vennootschapsbelastingtarief met 1 procentpunt de lokale winsten uit bestaande investeringen met gemiddeld 1,3% zou doen dalen. Een verhoging van het effectieve vennootschapsbelastingtarief met 1 procentpunt vermindert de kans op de vestiging van een dochteronderneming in een economie met 2,9%.

Ondernemingen zijn bezorgd over wat zij voor hun belastingen krijgen. Een goede infrastructuur is van cruciaal belang voor de goede werking van een economie omdat zij zo’n centrale rol speelt bij het bepalen van de locatie van economische activiteit en het soort sectoren dat zich kan ontwikkelen. Een gezonde beroepsbevolking is van vitaal belang voor het concurrentievermogen en de productiviteit van een economie – investeren in de verlening van gezondheidsdiensten is zowel om economische als om morele redenen van essentieel belang. Basisonderwijs verhoogt de efficiëntie van elke werknemer, en hoger onderwijs en opleiding van goede kwaliteit stellen economieën in staat om hoger in de waardeketen te komen dan eenvoudige productieprocessen en producten.

De efficiëntie waarmee belastinginkomsten worden omgezet in openbare goederen en diensten varieert in de wereld. Economische ontwikkeling doet vaak de behoefte aan nieuwe belastinginkomsten toenemen om de stijgende overheidsuitgaven te financieren. Terzelfder tijd moet een economie in staat zijn in die behoeften te voorzien. Belangrijker dan de hoogte van de belastingen is echter hoe de ontvangsten worden gebruikt. In ontwikkelingseconomieën zijn hoge belastingtarieven en een zwakke belastingadministratie niet de enige redenen voor lage belastinginningspercentages. Ook de omvang van de informele sector speelt een rol; de belastinggrondslag is veel smaller omdat de meeste werknemers in de informele sector zeer lage lonen verdienen.

Bent u op zoek naar meer informatie over het doen van Belasting voor uw bedrijf of voor u persoonlijk? U kunt altijd belasting contact opnemen voor meer informatie, zodat u een accurate aangifte kunt doen.

Ben