Passion 4 Web
Image default
Aanbiedingen

Wanneer kun je de hulp van een arbeidsrecht advocaat inschakelen?

In het geval dat je ontslag wilt indienen of een ontslagbrief hebt ontvangen is het altijd raadzaam dit proces niet alleen te doorstaan. Daarnaast kan het ook van voordeel zijn om met een arbeidsrecht advocaat in zee te gaan wanneer u en uw werkgever een vaststellingsovereenkomst willen opstellen.

 

De vaststellingsovereenkomst

Een dergelijke overeenkomst behartigt de belangen van beide partijen en de afspraken worden schriftelijk vastgehouden.  In feite is het dus een ontslagcontract met wederzijds goedvinden, zodat er geen gerechtelijke procedure aan te pas hoeft te komen. In het geval van een vaststellingsovereenkomst kan de samenwerking met een arbeidsrecht advocaat betekenen dat voorafgaand overlegd wordt welke minimale ontslagvergoeding je wilt hebben, op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt en dat jouw WW-rechten worden veiliggesteld. Wanneer een vaststellingsovereenkomst al is opgezet dan kan je dit contract door een arbeidsrecht advocaat laten beoordelen of het correct juridisch is opgesteld.  

 

Welke afspraken kunnen in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen?

Uiteraard zijn er verschillende belangen van beide partijen. Zo heb jij als werknemer meer interesse in een WW-vriendelijke overeenkomst een eventuele ontslagvergoeding en referenties. Daarentegen is het voor de werkgever van belang dat de bedrijfseigendommen op de laatste werkdag van de werknemer worden ingeleverd. Daarnaast is ook het concurrentiebeding een belangrijk punt dat vaak in het ontslagcontract worden opgenomen. Ook wordt in de vaststellingsovereenkomst opgenomen welke dag de laatste dag is of dat de werknemer wellicht wordt vrijgesteld van zijn of haar werkzaamheden. 

 

Waar moet een goede arbeidsrecht advocaat aan voldoen?

Wanneer je van plan bent om de hulp van een advocaat op het gebied van arbeidsrecht in te schakelen dan is het van belang dat jij en de advocaat op één lijn zitten. Dit kan ontstaan als de advocaat of jurist over een goed inlevingsvermogen beschikt en goed naar jouw situatie luistert. De advocaat kan de juiste vertaalslag maken van jouw juridische situatie. Dat wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met jouw wensen en behoeften en daarnaast doelen opgesteld worden die je wilt bereiken. 

 

Laat je adviseren door een arbeidsrecht advocaat 

Wil je jouw ontslagproces in goede banen leiden dan is het een aanrader om de hulp van een arbeidsrecht advocaat als Hanze Advocaat in te schakelen. Op die manier ben je ervan verzekerd dat er geen juridische fouten opduiken en vooral dat jouw belangen worden behartigd. Bekijk de website van Hanze Advocaat of neem contact op om jouw situatie te bespreken. 

 

https://hanzeadvocaat.nl/