Passion 4 Web
Image default
Bedrijven

Wat is participeren?

Wat is participeren precies? Om het makkelijk te houden: het betekent dat je mee doet aan iets. Je bent een deelnemer. Dit kan op veel manieren. Wat is participatie voor gemeente dan? Dit is meedoen aan iets wat met gemeente zaken te maken heeft. Een goed voorbeeld hiervan is de buurtpreventie via Whatsapp. Dit gebeurd aan de hand van een groepsgesprek. Hier zitten veel mensen van de buurt bij elkaar. In zo’n groep wordt alles omtrent de wijk of buurt besproken, wanneer de containers naar buiten moeten en of er binnenkort evenementen zijn, maar ook minder leuke dingen als waarschuwingen voor inbraak. Waarom gemeente participatie zo belangrijk is? Omdat burger en gemeente nu naast elkaar staan en samenwerken.

 

Burgerpeilingen

Schaam je niet als het nog niet duidelijk is wat participatie nu precies is. De term participatie is vrij algemeen en iedereen gebruikt het anders. Niet gek dus dat het soms anders kan worden opgevat. Eigenlijk zijn best veel dingen participatie als je er over nadenkt. Eerder werd al het voorbeeld van de buurtpreventie genoemd. Een ander voorbeeld van participatie zijn burgerpeilingen. Dit is een van de manieren die de gemeente heeft om inwoners te betrekken bij beslissingen rondom hun leefomgeving. Vroeger gebeurde dit op veel kleinere schaal door middel van vragenlijsten die je in de brievenbus kreeg. Tegenwoordig is dit allemaal eenvoudiger. Dit soort vragen worden anno 2020 gesteld én beantwoord via handige applicaties. Deze apps zijn geschikt voor zowel telefoons als tablets.

 

Wat komt er aan bod?

Wat er precies besproken wordt en welke vragen je kunt verwachten is vrij divers. Alles wat te maken heeft met de aanleg van wegen, winkels en andere voorzieningen en meer. Ook verkeerskwesties komen aan bod. Het plaatsen van verkeerslichten en borden komen ook regelmatig aan de orde. Veel inwoners vinden dit prettig. De gemeente laat op deze manier zien ook belangrijke dingen te willen bespreken met haar inwoners. De inwoners krijgen het gevoel betrokken te worden in bepaalde keuzes. Gemeente participatie speelt een grote rol in de maatschappij waarin we leven.

 

https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/