Passion 4 Web
Image default
Onderwijs

School: Finland vs. Azië

Schoolsystemen, in elk land zijn ze net even anders. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen de Nederlandse school, het Finse systeem en de Aziatische aanpak. Zowel het Finse als het Aziatische systeem lijken erg effectief te zijn, maar wat doen zij dan anders dan wij Nederlanders? Opvallend is dat het Aziatische systeem en het Finse systeem eigenlijk antagonisten van elkaar lijken. Over het algemeen staat het Finse systeem namelijk bekend als een erg vrij systeem waarin uitgegaan wordt van wederzijds vertrouwen tussen docent en leerling. In Azië is het juist een systeem wat wij misschien wel als een oud systeem zien. In dit systeem worden de leerlingen juist erg intensief dingen geleerd. Op welke manier kunnen we een docent of coach in het onderwijs de pluspunten van deze schoolsystemen meegeven?  

 

Dit doen de Finnen 

Het Finse systeem is, met name in de geschiedenis, een erg succesvol systeem gebleken. In dit systeem zijn kinderen leerplichtig vanaf hun zevende tot hun zestiende en is ook hun schoolperiode erg gericht op sociale omgang. Waar wij bijvoorbeeld in Nederland zo snel mogelijk rekenen en taal aan onze kinderen willen leren, willen ze in Finland liever wachten met dit soort vakken en altijd de lessen af blijven wisselen met voldoende aandacht voor sport, kunst en cultuur. Ook is het erg opvallend dat ze in dit systeem niet aan toetsing doen tot hun zestiende en onder andere daardoor voor hun zestiende ook nog geen profielkeuze of studiekeuze hebben gedaan.  

 

Zo gaat het in azië 

In tegenstelling tot het Finse systeem beginnen de Aziatische kinderen soms al sinds ze twee jaar oud zijn. Voor kinderen naar school gaan hebben ze daardoor al enige basiskennis als het gaat om vakken als wiskunde en taal. Naast het vroege leren is het leren zelf ook erg intensief. Zo maken de leerlingen erg lange dagen en hebben ze relatief weinig vrij. Zo krijgen ze dus erg veel lessen en omdat ze al vroeg beginnen, hebben ze erg veel contacturen over hun gehele schoolperiode.  

 

Wat we kunnen leren 

Als je de schoolsystemen vergelijkt zie je dat ze verschillen in filosofie wat betreft de kwalitatieve les. De Finnen geloven in weinig lessen en toetsing, maar wel van een erg hoge kwaliteit en in Azië geloven ze meer in meer lessen vanaf een jongere leeftijd. Opvallend is dat de Finse manier niet per se een hogere tevredenheid onder de leerlingen oplevert. De docenten didactisch Coachen volgens beide systemen zou dan ook zijn vruchten af moeten werpen.  

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/